0235.3867334

Bài viết: Điện Bàn, tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn hồ sơ lĩnh vực đất đai

          Tại thị xã Điện Bàn,cơ chế một cửa một cửa liên thông được duy trì và mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai minh bạch, thuận tiện. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã từng bước đi vào nề nếp, ổn định.

           Số thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết thuộc thẩm quyền UBND thị xã là 245 thủ tục; phi địa giới hành chính thẩm quyền cấp tỉnh là 09 thủ tục; xã, phường 103 thủ tục; 100% thủ tục hành chính được tích hợp trực tuyến trên cổng DVC với mức độ một phần, toàn trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Hộ tịch theo Đề án 06 trên địa bàn thị xã. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai tại thị xã Điện Bàn chiếm gần 36%, trong tổng số 14.497 hồ sơ tiếp nhận.  Tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với toàn tỉnh. Trước thực trạng này, UBND thị xã Điện Bàn đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể giảm thiểu tình trạng trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai.

          Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 thị xã Điện Bàn đạt 83,86 điểm, xếp hạng 12/18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, một số chỉ tiêu chưa đạt, điển hình tỷ lệ hồ sơ sớm đúng hạn còn thấp chỉ đạt 81,41% so với chỉ tiêu tỉnh giao là 95%; Việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn dẫn đến phát sinh nhiều phản ảnh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 1022 tỉnh …. Quý 1 năm 2024, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn đã  tiếp nhận 4924 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn2.811 hồ sơ; đúng hạn 87 hồ sơ; trễn hạn 1477 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn là 69,9%.

          Để cải thiện tình trạng này, UBND thị xã đã quán triệt, tăng cường trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ; thực hiện đảm bảo các giải pháp nhằm giảm thiểu trễ hẹn hồ sơ dưới 5% trong năm 2024. Đông thời, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn; Thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai….

           Với sự tập trung chỉ đạo sát saocủa thị uỷ, HĐND, UBND thị xã cùng với tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức mong rằng trong thời gian đến, tỷ lệ hồ sơ lĩnh vực đất đai giải quyết trước và đúng hạn trên địa bàn thị xã sẽ được sẽ nâng lên, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Thu Hằng

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018823652
Hôm nay
Hôm qua
6795
8666