0235.3867334

       Ngày 6/4/2024, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Điện Phước II tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có ông Hồ Dậy - Phó Trưởng ban phụ trách cơ quan thường trực VCA khu vực miền Trung - Tây Nguyên thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam; ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch liên minh HTX tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng Phòng kinh tế; lãnh đạo xã Điện Phước, nguyên Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán, kế hoạch HTX qua các thời kỳ; 107 đại biểu đại diện cho 1.071 hộ thành viên HTX.
 
 
       Hợp tác xã hiện có 1.071 hộ cổ phần, tổng vốn điều lệ HTX là 568 triệu đồng, tài sản cố định là 20,2 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, HTX đã cung ứng cho xã viên hàng trăm tấn vật tư nông nghiệp các loại và thuốc bảo vệ thực vật trên 3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho xã viên thâm canh, chăm bón. Hợp tác xã đã liên kết các công ty giống sản xuất giống để bố trí sản xuất và thu mua tất cả các loại nông sản của xã viên trên 24 tỷ đồng. Tổng giá trị xây dựng cơ bản 5 năm qua của HTX là 13 tỷ 107 triệu đồng trong đó xây dựng mới các trạm bơm Bình Trị Hạ, Đồng Thộn, Miếu Thành Hoàng, bê tông 3.860m kênh tưới tiêu. Đầu tư máy gặt đập liên hợp 595 triệu đồng và 3 lò sấy lúa mỗi năm sấy cho các công ty và bà con Nhân dân gần 600 tấn, cho thuê mặt bằng được 159 triệu đồng. Qua 5 năm hoạt động, tổng doanh thu của HTX là 30 tỷ 398 triệu đồng. HTX chi các hoạt động hỗ trợ người có cổ phần khi qua đời, hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam 236 triệu đồng. Các quỹ phát triển sản xuất, phúc lợi, dự phòng, khen thưởng đảm bảo hoạt động. 
 
 
       Đại hội đã nêu ra những khó khăn, kiến nghị, đề xuất và bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2024 - 2029), bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát. Ông Đinh Văn Tấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX.
 
 
       Dịp này, Liên minh HTX Quảng Nam tặng giấy khen và tiền thưởng cho HTX Nông nghiệp Điện Phước II về thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Hội đồng quản trị HTXNN II Điện Phước tặng giấy khen và tiền thưởng cho 2 tập thể và 18 cá nhân.
                                                                                  Huyền Chi

Xã Điện Thọ có diện tích gieo trồng 850 ha trong đó diện tích lúa 530 ha. Nông dân trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp, ngoài ra phát triển các dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Trong đó, phát triển nhất là dịch vụ dựng rạp, nấu ăn với trên 300 hộ, giải quyết trên 1000 lao động nông nhàn. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 60,65 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,99%, cận nghèo giảm còn 1,22%.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Điện Thọ đã có sức lan toả rộng khắp trên địa bàn 9 thôn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với nông dân. Thông qua phong trào, Hội đã phối hợp với các ngành liên quan trong công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các lớp đào tạo nghề… Từ đó các mô hình kinh tế, dịch vụ, gia trại, trang trại ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trình độ sản xuất hằng hoá theo chuỗi giá trị, sản xuất an toàn thực phẩm, tăng thu nhập kinh tế cho gia đình và xã hội. Qua rà soát, bình xét phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023, toàn xã Điện Thọ có 540 hộ đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp xã 360 hộ, cấp thị xã 143 hộ, cấp tỉnh 31 hộ, cấp trung ương 5 hộ. Những hộ nông dân này luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

          Hằng năm, Hội nông dân xã Điện Thọ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật như các lớp: quy trình ủ thức ăn xanh cho trâu bò, ủ phân vi sinh, quy trình sử dụng phân bón trên các loại cây trồng…hướng dẫn các hộ tham gia ký cam kết an toàn thực phẩm.

          Dịch vụ phân bón trả chậm của Hội nông dân tỉnh, Hội đã triển khai đến các chi hội đăng ký và cung cấp  cho hội viên nông dân 90 tấn phân, tạo điều kiện cho hộ nông dân được sử dụng phân ngay từ đầu vụ đến cuối vụ mới thu hồi, giảm việc hộ thiếu vốn phải mua với giá cao. Hiện nay, hội ký uỷ thác với các ngân hàng để hỗ trợ cho gia đình hội viên khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát cận nghèo vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế hộ, đầu tư chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Hội quản lý dư nợ ngân hàng chính sách xã hội thị xã 29 tỷ đồng. Trong năm cũng đã giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân các cấp 600 triệu đồng; quỹ hỗ trợ nông dân của xã 63 triệu đồng; Ngân hàng Liên việt 2 tổ vay vốn với dư nợ 400 triệu đồng. Hội giải quyết cho vay và quản lý các nguồn thu gốc, lãi đảm bảo đúng quy định, không có nợ xấu, quản lý nguồn uỷ thác chặt chẽ đúng quy định.

          Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hội nông dân xã đã phối hợp vận động nông dân tham gia sản xuất cánh đồng mẫu theo đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của thị xã Điện Bàn. Hằng năm, Hội và hội viên nông dân ký hợp đồng với hợp tác xã, công ty giống sản xuất DT 200 với 220 ha, chiếm 20% diện tích lúa toàn xã. Góp phần bao tiêu sản phẩm từ 1300 đến 1400 tấn giống, giá trị sản xuất lúa giống cao hơn lúa thương phẩm từ 12 đến 15%.

Từ những chương trình này, Hội nông dân xã Điện Thọ thật sự trở thành bà đỡ cho hội viên nông dân, từ đó giúp đỡ nhiều hội viên thiếu vốn sản xuất có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập, phát triển ngành nghề. Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, Hội nông dân xã Điện Thọ trao phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo, thoát nghèo bền vững kinh phí 12 triệu đồng; hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho 2 hộ khó khăn với tổng số tiền 25 triệu đồng; trao khuyến học cho con em hội viên nông dân khó khăn, vượt khó học giỏi gần 5 triệu đồng.

Những kết quả đạt được trong năm qua đã thể hiện sự nỗ lực của các cấp hội từ xã đến các thôn. Năm 2023, Hội nông dân xã Điện Thọ được Hội nông dân thị xã Điện Bàn khen thưởng, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. Đây chính là động lực giúp hội viên nông dân toàn xã tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong thời gian đến.

                                                                  Thu Hằng 

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn xã Điện Phước được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Gia đình ông Nguyễn Đình Hồng, thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước trước đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ hội nông dân xã, ông đã vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất với mô hình nuôi thỏ thịt và heo thịt. Cách đây 2 năm, hội nông dân xã đã hỗ trợ ông hai con heo giống cho vay số tiền 22 triệu đồng đầu tư chuồng trại, con giống. Từ hai con heo giống ban đầu, hiện nay, quy mô chăn nuôi gia đình ông đã có 4 heo nái, hai đàn heo con và vài chục con heo thịt được nuôi theo hình thức bán công nghiệp. Đàn thỏ nhà ông lên đến 200 đến 300 con. Ông cho biết: hiện đầu ra heo và thỏ thịt của gia đình đã ổn định, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, ba năm liền ông được công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. 

Ba năm trước Gia đình anh Mai Đức Dũng, hiện là chi hội trưởng nghề nghiệp chăn nuôi bò xã Điện Phước đã mạnh dạn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng cùng với các hộ khác trong thôn triển khai mô hình chăn nuôi bò 3B. Từ hai con bò ban đầu, đến nay đàn bò nhà anh đã phát triển lên trên 10 con bò thịt và bê con. Nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân anh cũng đã hoàn trả lại, tạo điều kiện cho các hộ khác được thụ hưởng, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ Trung ương đến địa phương, Hội Nông dân xã Điện Phước đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, tích cực đóng góp xây dựng Quỹ. Đồng thời, huy động từ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các tổ chức, cá nhân và tranh thủ từ các chương trình, dự án để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. 

Ông Đào Quốc - Chủ tịch Hội nông dân xã Điện Phước cho biết: “Để phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã đã chủ động lựa chọn những mô hình, dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện. Đặc biệt, ưu tiên đối với những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành cấp trên mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của hội viên để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả”. 

Thực tế cho thấy nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi tập quán, phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

 

                                                                Thu Hằng 

Với 20 điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách tại các xã, phường, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn đã và đang giúp người dân, các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn vay ưu đãi thuận lợi, để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Lịch giao dịch được triển khai từ ngày 09 đến ngày 21 hằng tháng, mỗi điểm sẻ có một ngày cố định. Đến những ngày đó, Tổ giao dịch chuẩn bị mọi nội dung công việc, phương tiện cần thiết một cách chính xác, hiệu quả như: máy tính, máy in, máy đếm tiền và các công cụ hỗ trợ khác. Khi đến địa điểm, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) thị xã sẻ tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiền tiết kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ; phổ biến, tuyên truyền và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; họp giao ban với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

 


   Đến với ngày giao dịch tại xã Điện Hòa, chị Đỗ Thị Xí - Tổ trưởng  Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn La Thọ 2 cho biết, Tổ có 60 tổ viên, với tổng dư nợ hơn 2 tỷ đồng. Sự có mặt của điểm giao dịch Ngân hàng tại trung tâm xã đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các hộ vay vốn của tổ do mình quản lý nói riêng và tất cả các hộ vay nói chung về việc đi lại, nhận tiền vay, trả nợ gốc.... mọi người được cán bộ Ngân hàng hướng dẫn cách thức vay và cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và việc tích lũy tiết kiệm hằng tháng để dự phòng trả lãi, trả nợ gốc khi đến hạn. Chị Xí được ủy nhiệm thu tiền lãi và tiền tiết kiệm của tổ viên, nộp cho ngân hàng vào ngày giao dịch cố định của ngân hàng tại điểm giao dịch xã.

Tổng dư nợ do Hội đảm nhận là hơn 8,5 tỷ đồng, 4 tổ TK&VV với 148 hộ vay. Thời gian qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi sử dụng đúng mục đích, các hộ đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăn nuôi, cơ giới hóa, kinh doanh dịch vụ, mạnh dạn đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế góp phần đáng kể vào việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã, anh Trần Quang Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Hòa chia sẻ.

 


   Theo anh Võ Tấn Lũy - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã, việc thực hiện giao dịch tại xã, phường được chấp hành nghiêm theo đúng quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH. Các phiên giao dịch đều thực hiện đúng nội dung, quy trình giao dịch, tổ chức họp giao ban, công khai kịp thời các chính sách tín dụng, dư nợ tiền vay, số dư tiết kiệm,... chính vậy mà công tác tín dụng của Ngân hàng CSXH thị xã đã có được những kết quả khá quan trọng, chất lượng tín dụng được nâng lên, tăng khả năng thu nợ, giảm nợ quá hạn; chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ TK&VV được nâng cao; tổng dư nợ tính đến ngày 29/02/2024 là 542.470 triệu đồng (tăng so với 31/12/2023 là 11.854 triệu đồng) với 315 Tổ TK&VV.

Hoạt động tại điểm Giao dịch xã, phường đã đưa Ngân hàng CSXH thị xã về gần với người dân, tiết giảm chi phí đi lại cho bà con, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian qua đã được chính quyền địa phương ghi nhận và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

                                                                                                                           Tào Ka

         Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội thị xã không đứng ngoài sự tác động khi tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. UBND thị xã đã xây dựng nhiều chương trình thu hút đầu tư, hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và 2045, thành lập 05 phường dọc QL1A, nâng tổng số đơn vị hành chính lên 12 phường, góp phần tăng tỷ lệ đô thị hoá thị xã trên 63%, tăng 21% so với năm 2022. Vừa ổn định nguồn lực lao động khu vực nông thôn hạn chế di dân di cư, vừa thu hút dân cư đến sinh sống ổn định tại các dự án đô thị, Điện Bàn đang là điểm sáng trong thu hút dân cư.

         Bức tranh đô thị Điện Bàn càng hình thành rõ nét với nhiều bước phát triển mới: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 31/3/2023; thành lập 5 phường theo Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của UBTVQH nâng số đơn vị hành chính lên 12 phường, tỷ lệ đô thị hoá trên 63%; tiếp tục hoàn chỉnh nội dung Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045.

         Trong năm qua, thị xã đã tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm như: Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam, Công viên Trung tâm, Công viên Mẹ Thứ, đường ven hồ Trung tâm hành chính, trụ sở Thị ủy, các tuyến ĐH…bên cạnh đó, các công trình trụ sở làm việc, trường lớp học được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho công tác, học tập tại thị xã. Một số khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, cấp quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho hộ dân cư, tỷ lệ xây mới ở khu vực này tăng lên: KDC Phong Nhị, KDC Nam Dương, KDC Ân Phú – Điện An... Sự ra đời siêu thị đầu tiên khu vực Bắc Quảng Nam tại khu đô thị Phong Nhị, tạo bước phát triển mới trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, là điểm sáng thu hút dân cư đến làm việc tại thị xã.

        Trong chương trình phát triển Điện Bàn đến năm 2030, với định hướng trở thành đô thị loại 3, Điện Bàn đang thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển. Đô thị hoá ở Điện Bàn có xu hướng tăng mạnh do những năm gần đây, cơ sở hạ tầng khu vực thành thị phát triển mạnh, nhiều dự án đầu tư bất động sản, khu dân cư, khu đô thị triển khai và hoàn thiện, tạo tiền đề thu hút dân cư các vùng đến sinh hoạt định cư tại đô thị.

         Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các nơi ngày càng gặp nhiều khó khăn, lượng đơn hàng ít, giản giảm thời gian lao động nên ảnh hưởng chung đến thu nhập người lao động. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn bên cạnh nhiều khó khăn thách thức. Song, kết quảxuất tại KCN tập trung Điện Nam – Điện Ngọc vẫn được duy trì và có sự tăng trưởng, tăng 3%, tình hình sử dụng lao động trong KCN vẫn duy trì ổn định. Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc: Thu hút 70 doanh nghiệp, tăng 2 doanh nghiệp so với năm 2022, giải quyết việc làm cho khoảng 23.000 lao động. Các cụm công nghiệp thu hút được 84, tăng 01 dự án so với năm 2022 đã giải quyết việc làm cho khoảng 4.985 lao động.

        Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm hàng năm được quan tâm thực hiện thường xuyên, trong năm đã giải quyết việc làm cho 6.220 lao động. Bên cạnh chương trình phát triển đô thị, chương trình xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh triển khai, thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp địa phương. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, ở bất cứ đâu người dân cũng có thể mua bán các sản phẩm. Nhờ vậy, đời sống thu nhập người dân nông thôn được nâng cao, góp phần ổn định nguồn lực lao động tại chỗ, hạn chế dân di cư.

         Với chính sách vừa phát triển đô thị thu hút dân cư, vừa nâng cao đời sống dân cư nông thôn thông qua chương trình MTQG xây dựng NTM hạn chế di cư. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các Khu, cụm công nghiệp góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Các tiện ích về y tế, văn hoá, giáo dục tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ. Điện Bàn ngày càng thu hút dân cư đến sinh sống, học tập và làm việc.

         Quá trình đô thị hóa làm cho diện mạo đô thị Điện Bàn ngày càng thay đổi, tỷ lệ lấp đầy công trình nhà ở tại các khu dân cư, khu đô thị ngày càng tăng lên cho thấy mức độ di dân, di cư đến sinh sống học tập tại khu vực thành thị ngày càng nhiều. Bức tranh đô thị Điện Bàn đã hiện hữu rõ nét hơn, hướng tới thành phố trong tương lai không xa.

                                                                                                         Thu Hằng

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018749288
Hôm nay
Hôm qua
5970
7005