Đài truyền thanh - Truyền hình Điện Bàn

ĐẤT VÀ NGƯỜI ĐIỆN BÀN

Bài học dựa vào nhân dân

Bài học dựa vào nhân dân

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại làng Bích Trâm, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, năm 1963, lúc 17 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn...