0235.3867334

        Trong những năm qua, tuy kinh tế của thị xã gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cùng với sự đồng thuận của bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp của thị xã đã đạt được kết quả khá toàn diện, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, nông nghiệp đô thị - sinh thái, chú trọng sản xuất sạch, tạo sản phẩm có chất lượng cao. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng.

        Tỷ trọng nông nghiệp chỉ chiếm 7,98% tổng giá trị sản xuất hàng năm, nhưng sản xuất nông nghiệp đem lại sự ổn định về kinh tế và đời sống, đảm bảo an ninh lương thực tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nông thôn có bước phát triển đáng kể, xây dựng NTM đạt nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn thay đổi căn bản, kết cấu hạ tầng. Các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh hơn. Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và củng cố, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực nông thôn tiếp tục được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2023 đạt 58,69 triệu đồng/người/năm; năm 2021 là 48,8 triệu đồng/ người/ năm.

        Bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thị xã đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại 08 xã trên địa bàn thị xã. Đã có 08/08 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới là Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hoà, Điện Tiến vào năm 2016 đạt tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2023, đã có 04 xã đạt xã NTM nâng cao là Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước và đang thẩm tra trình UBND tỉnh công nhận thêm 03 xã NTM nâng cao gồm Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Tiến và xã Điện Quang xã NTM kiểu mẫu; 56 thôn/63 thôn NTM kiểu mẫu.

 Thông qua các hoạt động sự kiện, lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... tổ chức tuyên truyền các nội dung có liên quan đến những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong đó có chương trình “Tam nông”, chương trình MTQG xây dựng NTM, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách... của Đảng, Nhà nước và các Kế hoạch, Chương trình công tác của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nông thôn, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân nông thôn.

       Ngoài ra, các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã đã chuyển tải nhiều thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến nông dân, giới thiệu những điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, phổ biến những kinh nghiệm trong sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh dịch vụ... Các Đài Truyền thanh cơ sở nhất là các xã nông thôn có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến người dân, đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân ở nông thôn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

       Cùng với đó, UBND các xã đã tiến hành tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như Chương trình MTQG xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên; từ đó mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những hành động cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Thu Hằng

         Thời gian qua, hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Điện Phong đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Qua đó, đã góp phần hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

         Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ theo phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Điện Phong đã hăng hái tham gia phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Đoàn xã đã triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến từng đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Đoàn hoặc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp tại các thôn, tổ hội... Từ đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên, thanh niên được nâng lên và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

         Với phong trào "Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", đã có 100% Chi đoàn trong toàn xã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội... Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" với phương châm "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", thông qua các hoạt động Chiến dịch tình nguyện hè và Tháng thanh niên hàng năm, các Chi đoàn trên địa bàn xã mạnh dạn đảm nhận các công trình như: quét dọn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông, các tiểu công viên và trồng mới hơn 1.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường thanh niên tự quản. Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng và hình thành được 7 tuyến đường thanh niên tự quản tại 7 thôn, với tổng chiều dài gần 5 km; xây dựng được mô hình Hàng cây thanh niên, Nhà thu gom rác thải nhựa đặt tại Nhà văn hoá các thôn, “Xin lượm thu gom ve chai bán gây quỹ hoạt động”,“Đổi vechai lấy cây xanh”, "Đoạn đường an toàn giao thông", tận dụng những chiếc lốp xe cũ đã qua sử dụng để làm các biển báo “chú ý quan sát, giảm tốc độ, đã uống rượu bí thì không lái xe,... đặt tại các tuyến đường trên địa bàn xã

          Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo. Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động đoàn viên, thanh niên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, học nghề..., Một trong những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ xã nhà trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đó chính là nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu trong các đối tượng thanh niên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đoàn xã đã giúp đỡ trên 100 thanh niên có công ăn việc làm; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và giúp đỡ hơn 30 hộ đoàn viên, thanh niên nghèo về vốn, con giống, cây giống... tổng giá trị hơn 1tỷ đồng; phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tuổi trẻ xã nhà đã tích cực phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Đoàn Thanh niên đã chủ động thành lập các đội tuyên truyền măng non, đội thanh niên xung kích tình nguyện, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, Fanpage, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, Đoàn đã tập trung xây dựng chi đoàn văn hóa trong đó tập trung vào tiêu chí: mô hình chi đoàn Không có đoàn viên thanh niên mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

         Bên cạnh, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, tuổi trẻ xã Điện Phong cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức các hoạt động với nhiều việc làm thiết thực như: Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, người già neo đơn, giúp đỡ cho đoàn viên, thanh niên nghèo... Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được tuổi trẻ xã coi trọng và phát huy có hiệu quả. Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã trở thành hành động thường xuyên của mỗi Chi đoàn và đoàn viên, thanh niên trong xã.

          Có thể nói, thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Điện Phong đã và đang phát huy năng lực, trí tuệ để vươn lên trong cuộc sống. Bằng những công trình, phần việc cụ thể của tuổi trẻ đã chung tay góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Phong giữ vững các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra và tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

Mi Ni

       Chiều ngày 11/4/2024, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed Group) đã tổ chức thăm đồng trình diễn mô hình sản xuất 2 giống lúa thuần VNR10 và Hương Châu 6 tại 2 xã Điện Thọ và Điện Hồng cho hơn 200 hộ nông dân và đại lý trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình thăm quan.
 
 
       Vụ đông xuân 2023-2024, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam đã phối hợp với Hợp tác xã Điện Hồng II và Hợp tác xã Điện Thọ 2 sản xuất gieo trồng với diện tích 25,5 ha bộ đôi giống lúa VNR10 và Hương Châu 6. 
       Giống lúa thuần Hương Châu 6 có thời gian sinh trưởng đối với vụ Đông Xuân 105 – 110 ngày; vụ Hè Thu  90-95 ngày; năng suất trung bình 7- 8 tấn/ha. Thâm canh đạt 8,5 – 9,5 tấn/ha. Giống lúa thuần VNR10 có thời gian sinh trưởng đối với vụ Đông Xuân 107 -112 ngày; vụ Hè Thu 93 - 96 ngày; năng suất trung bình 7,5 – 8,5 tấn/ha, thâm canh đạt  9 – 10 tấn/ha.
 
 
       Cả hai giống lúa có những đặc điểm ưu việc như: Đẻ nhánh khá, cứng cây, chống đổ ngã tốt, chống chịu tốt bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn. Bông con nhiều, bông dài, tỉ lệ hạt chắc rất cao, nắng suất cao và ổn định. Thích ứng rộng, trồng được nhiều chân đất, phù hợp trồng cả 2 vụ/ năm; Chất lượng hạt gạo thon, dài, trong, không bạc bụng. Cơm mềm, dẻo, có mùi thơm đặc trưng, vị đậm.
 
 
       Qua buổi thăm đồng các đại biểu và bà con nông dân đánh giá rất cao những ưu điểm vượt trội các bộ giống lúa của Vinaseed, đã đáp ứng được kỳ vọng của bà con nông dân về các bộ giống chất lượng, cho năng suất cao. 
Tào Ka

       Cùng với việc phát huy nội lực, sự đồng lòng, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, phường Vĩnh Điện đang trở thành điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh với 5 năm liên tục đạt chuẩn phường văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

       Vĩnh Điện là phường trung tâm của thị xã Điện Bàn, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và buôn bán sầm uất, lưu lượng người tập trung đông nên cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Xuất phát từ những vấn đề đó, phường Vĩnh Điện đã tập trung từng bước củng cố về giải pháp, cách làm, triển khai các nhiệm vụ thiết thực tạo chuyển biến rõ nét trong công cuộc xây dựng phường văn minh.

       Với những cách làm hay, giải pháp hiệu quả, chính quyền phường đã có nhiều chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét tại khu dân cư. Với những khu vực tồn tại từ rất nhiều năm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường  phường đã phát huy các nguồn lực trong nhân dân tạo thành các điểm sáng trong xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

       Đồng thời, nhiều tuyến phố đã được phát huy nội lực chỉnh trang nâng cấp tạo nên những diện mạo mới, qua đó nâng cao ý thức chấp hành và chung tay của người dân với các việc làm thiết thực góp phần chỉnh trang đô thị như các tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu, khối phố 4. Thời gian trước, người dân hay xả rác quanh khu vực con lươn trên tuyến đường này, tạo nên cảnh quang nhếch nhác. Các hộ kinh doanh thì lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng đó, UBND phường Vĩnh Điện đã tập trung việc lắp đặt camera an ninh không chỉ khu vực này mà trên địa bàn toàn phường; những nút giao thông quan trọng; tăng cường ra quân tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị…Đặc biệt, các khối phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Những hoạt động đó đã góp phần rất lớn, lan toả trong nhân dân, từ đó nhân dân ở các tuyến đường Trần Thị Lý, Hoàng Diệu cũng không còn tình trạng bỏ rác thải trên các con lươn nữa….Tuyến Phạm Phú Thứ hiện nay đã giảm hẳn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán…Tạo đường thông, hè thoáng cho khu vực này. Năm 2023, toàn phường có 14 tuyến phố văn minh đô thị, tăng 3 tuyến  so với năm 2022, vượt 1 tuyến so với nghị quyết Đảng uỷ phường đề ra.

        UBND phường Vĩnh Điện xác định “Xây dựng đô thị văn minh chính là nâng cao chất lượng sống cho người dân, ngoài việc tích cực của cán bộ, phải biết phát huy trách nhiệm trong chính nhân dân mới tạo ra những hiệu quả bền vững”. Mà vai trò đặc biệt quan trọng là hội viên các hội đoàn thể. Vì thế, nhiều phong trào được xây dựng và hưởng ứng sôi nổi như: đoàn thanh niên với phong trào ngày thứ 7 tình nguyện; hội liên hiệp phụ nữ với phong trào Ngày chủ nhật xanh, việc làm nhỏ công trình lớn; Tổ thu gom rác thải; UBMT phường hưởng ứng phong trào Mỗi tháng dành một ngày vì môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, Khu dân cư bảo vệ môi trường.

       Đến nay, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị luôn được đặc biệt quan tâm, thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

       Tết đến, xuân về đường phố, kiệt ngõ phường Vĩnh Điện luôn sạch sẽ. Hầu như nhà nào cũng trồng hoa, tạo cảnh quan rất bắt mắt. Đến nay, diện mạo của phường đã thay đổi căn bản sáng, xanh và sạch. Không chỉ chú trọng đến việc tạo cảnh quang xanh, sạch đẹp, để góp phần xây dựng đô thị văn minh, các khu phố tại phường Vĩnh Điện còn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại từng khu dân cư. Ngoài hệ thống camera giám sát tại các gia đình, UBND phường đầu tư kinh phí hơn 100 triệu đồng lắp đặt 35 mắt camera an ninh tại nhiều con ngõ, kết nối về công an phường để trích xuất, điều tra khi có sự việc bất thường hoặc khi xảy ra tình trạng mất an toàn trật tự ở tổ dân phố, khu phố. 

        Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố, các phong trào thi đua nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Điện đã được đẩy mạnh. Trong hơi thở nồng nàn của mùa xuân mới, mừng Đảng, mừng xuân, phường Vĩnh Điện đang bừng lên sức xuân phơi phới, tiến lên phía trước. Mừng xuân mới, nỗ lực mới, thắng lợi mới, để phường Vĩnh Điện thêm tươi thắm những mùa xuân.

Thu Hằng 

Ngày 27.3.2024, Hội LHPN thị xã tổ chức ra mắt điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại thôn Bảo An, xã Điện Quang. Tiêu chí 5 có là có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có tri thức, có nếp sống văn hóa; tiêu chí 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 

          Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Ban dân vận thị uỷ, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 20 xã, phường, ông Hồ Minh Lý – Bí thư Đảng uỷ xã Điện Quang, bà Phan Thị Thanh Hiền – Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, bà Trần Thị Kim Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã, bà Huỳnh Thị Lắm – Phó Chủ tịch UBMT xã, Chi hội trưởng các chi hội phụ nữ và đông đảo hội viên phụ nữ chi hội Bảo An.

        Việc ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ, hộ gia đình và cán bộ hội các cấp trong thực hiện, nâng cao kỹ năng, phát huy tính sáng tạo của chi, tổ hội và tính chủ động, tự giác của các hộ gia đình về triển khai thực hiện các tiêu chí  mô  hình, giúp các gia đình trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

         Bà Phan Thị Yến Oanh – Phó CT Hội LHPN xã Điện Quang báo cáo khái quát công tác rà soát, triển khai mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” và thông qua các quyết định thành lập mô hình, quy chế hoạt động. Trong những năm qua, Hội LHPN xã đã ra mắt 3 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch kiểu mẫu” và giúp 2.094 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”. Đồng thời Hội LHPN xã đã tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã ra mắt xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại thôn Bảo An, làm việc với chi ủy – Ban nhân dân – Ban công tác mặt trận và chi hội phụ nữ thôn Bảo An thống nhất và tiến hành khảo sát các hộ gia đình trên địa bàn thôn để xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Cụ thể là khảo sát, đánh giá 100% hộ gia đình trong thôn về tình hình thực hiện các tiêu chí “5 có, 3 sạch”, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, tình hình thực hiện các tiêu chí NTM của xã, các vấn đề cần quan tâm của xã để làm căn cứ xác định các hoạt động của chi Hội. Sau đó xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội và phát động, đăng ký thực hiện. Tổng số gia đình đạt 8 tiêu chí là 2.103 hộ chiếm 90,4%. Trong đó tiêu chí 1 (có ngôi nhà an toàn) là 2.092 hộ, tiêu chí 2 (có sinh kế bền vững) 2.063 hộ, tiêu chí 3 (có sức khỏe): 2.063 hộ, tiêu chí 4 (có tri thức): 2.072 hộ, tiêu chí 5 (có nếp sống văn hóa): 2.082 hộ. Đặc biệt tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đến nay đã cơ bản đạt, đáp ứng yêu cầu của Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Số gia đình chưa đạt là 223, chiếm 9,58 %. Cụ thể: Tiêu chí 1 (có ngôi nhà an toàn): 26 hộ (Một số hộ già neo đơn nhà ở chưa đảm bảo 3 cứng, một số hộ khó khăn). Tiêu chí 2 (có sinh kế bền vững): 72 hộ (nguyên nhân: hộ nghèo, khó khăn và tuổi cao). Tiêu chí 3 (có sức khỏe): 52 hộ (nguyên nhân: già yếu, bệnh tật thường xuyên). Tiêu chí 4 (có tri thức): 41 hộ (nguyên nhân: người cao tuổi, bệnh tâm thần). Tiêu chí 5 (có nếp sống văn hóa): 32 hộ (nguyên nhân: vi phạm các TNXH).

          Bà Nguyễn Thị Nam Hải – Chủ tịch Hội LHPN thị xã và bà Đặng Thị Mơ - PCT Hội LHPN thị xã trao hoa và trao quyết định cho Ban chủ nhiệm.

          Sau khi Ban Điều hành mô hình “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” thông qua Quy định hoạt động mô hình, các hộ gia đình đã tích cực hưởng ứng và thống nhất thực hiện tốt 8 tiêu chí “5 có, 3 sạch”. Dịp này, các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện mô hình. 

Huyền Chi

       Thôn Châu Sơn 2 xã Điện Tiến, được sáp nhập từ 2 thôn (thôn 4 và 5 Châu Bí). Có tổng diện tích 139 ha, gồm có 350 hộ với 1163 nhân khẩu, là 01 thôn thuần nông.

       Trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn luôn xác định Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động thiết thực, sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Chính vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã, Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên tham mưu Cấp ủy chi bộ chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở thôn vào cuộc và triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm của cuộc vận động với phương thức ngày càng đổi mới, linh hoạt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhân dân trong thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; xoá bỏ vườn tạp để xây dựng các vườn cây ăn quả, vườn kiểu mẫu đời sống của nhân dân được ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm. Hằng năm, công tác thu theo chỉ tiêu của thôn luôn đạt 100%; nhân dân ủng hộ từ 4-5 triệu đồng vào “Qũy vì người nghèo” của xã; Ban công tác Mặt trận thôn còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi các hoàn cảnh đặc biệt, bảo trợ xã hội trong các dịp Lễ, Tết. Hiện nay, thôn không còn hộ nghèo xã hội (trừ đối tượng BTXH); tỷ lệ hộ giàu có, khá giả tăng lên đáng kể.

         Ban công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo gỡ 5.000m tường rào, cổng ngõ xây dựng kiên cố, có nhiều cổng ngõ trị giá hàng chục triệu đồng; hiến trên 8.000mđất ở và vườn để mở rộng 7 tuyến giao thông nông thôn, đặc biệt là trong quá trình xây dựng tuyến đường ĐH16 bà con nhân dân tham gia đóng góp công lao động để hỗ trợ thôn, các hộ gia đình neo đơn, khó khăn di dời, xây dựng lại tường rào, cổng ngõ sau khi di dời để làm đường giao thông nông thôn. Duy trì hiệu quả phong trào “mỗi tháng dành 1 ngày vì môi trường Sáng- xanh-sạch -đẹp”, đặc biệt là vào các dịp ngày hội, ngày Lễ, trồng 40 cây cau, 1 số cây bóng mát ở các tuyến đường; trồng, và chăm sóc 3 tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường thông thoáng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. đã vận động các nguồn xã hội hoá để sửa chữa 1 sân bóng tại khu vực thôn 4 Châu Bí cũ trị giá 22 triệu đồng tạo không gian để các em thanh thiếu niên tập luyện, giao lưu. Hiện nay, nguồn quỹ khuyến học của thôn có 16 triệu đồng. Vận động nhân dân đóng góp quỹ dân phòng, tiền điện thắp sáng, tiền rác thải đạt tỷ lệ 95%; Đã triển khai lắp đặt 8 Camera an ninh góp phần đảm bảo công tác An ninh trật tự trên địa bàn thôn. Tỷ lệ gia đình văn hoá hằng năm đều đạt từ 85% trở lên; 5/5 tộc đều đạt tộc văn hoá. Thôn đạt thôn văn hoá 5 năm liền.

         Với những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban công tác Mặt trận thôn Châu Sơn 2 đã góp phần cùng với địa phương xây dựng thành công thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao.

                                                                                                              Mi Ni 

        Ngày 7.3, UBND xã Điện Phong tổ chức lễ công bố thôn Cẩm Đồng  đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022. Tham dự buổi lễ, có ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Đức Chơi – Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế thị xã – Phó chánh văn phòng NTM thị xã, ông Hồ Minh Lý - Bí thư Đảng uỷ xã Điện Quang - nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Điện Phong, ông Lê Thành –Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã, ông Dương Hiển Công – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã, bà Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch UBMT xã. 
 
         Ông Đặng Văn Đức - Bí thư chi bộ - Trưởng Ban phát triển NTM kiểu mẫu thôn Cẩm Đồng báo cáo quá trình XD NTM Kiểu mẫu tại thôn Cẩm Đồng. Người dân đã hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước mưa tại các điểm hay ngập úng, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, đặt các biển báo cảnh báo và chỉ dẫn tại các vị trí giao thông nguy hiểm, lắp đặt 5 điểm hệ thống camera an ninh, đầu tư điện chiếu sáng các tuyến đường, sửa chữa nhà văn hóa thôn, lắp đặt toàn bộ hệ thống truyền thanh, lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao tại NVH thôn, hoàn thiện khu Tiểu công viên thôn với diện tích trên 700 m2 đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao của người dân, xây dựng nhà ở cho gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, vận động người dân chỉnh trang vườn tượt, hình thành mô hình trồng cây lagim tại các cánh đồng 200 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân 55 triệu 280 ngàn đồng/người/năm.
 
 
        Tại buổi lễ, ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND thị xã đã trao bằng công nhận thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022. Ông Nguyễn Đức Chơi – Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế thị xã – Phó chánh văn phòng NTM thị xã trao tặng 10 tấn xi măng của UBND thị xã để xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương. 
         Dịp này, UBND xã Điện Phong tặng giấy khen cho 2 tập thể là Chi hội CCB và Chi đoàn thanh niên thôn, 2 cá nhân là ông Dương Huấn – Thôn trưởng và bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Bí thư chi đoàn thôn đã có thành tích góp phần xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu. 
 
                                                                                          Huyền Chi – Diệu Hà
 

       Sáng  ngày 28.2, Ủy ban nhân dân xã Điện Thọ tổ chức lễ công bố thôn Phong Thử 3 đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022.
      Tham dự buổi lễ, có ông Phan Minh Dũng – Bí thư thị ủy Điện Bàn; ông Nguyễn Đức Chơi – Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế thị xã, Trưởng Ban điều phối XD NTM thị xã; Thượng tá Phạm Viết Ánh – Phó trưởng Công an thị xã; ông Ngô Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng TN-MT thị xã, ông Trần Viết Mai – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Phan Thị Thu Sương – Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” xã; ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMT xã, đại biểu các ban, ngành, hội, đoàn thể xã, đại diện chi uỷ, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận 8 thôn, những người con xa quê cùng hơn 150 hộ dân thôn Phong Thử 3. 
 
        Báo cáo do ông Trần Công Mười - Bí thư chi bộ - Trưởng Ban phát triển NTM kiểu mẫu thôn Phong Thử 3 trình bày tại buổi lễ, từ các nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn khác, kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, khu thể thao,... Người dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, góp công, góp của làm vườn tạp, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống thuỷ lợi, làm đường GTNT, GTNĐ... Các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân dân áp dụng và nhân rộng ngày càng nhiều giúp mang lại giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu 680 ngàn đồng/ người/ năm, cao hơn 24,84% chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2022. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 3 tỷ 728 triệu đồng trong đó vốn từ ngân sách tỉnh và thị xã 650 triệu đồng, vốn lòng ghép 2 tỷ 697 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 380 triệu đồng.
 
        Tại buổi lễ, Bí thư thị uỷ Phan Minh Dũng và Trưởng Ban điều phối XD NTM thị xã Nguyễn Đức Chơi đã trao bằng công nhận thôn Phong Thử 3, xã Điện Thọ đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022 và trao tặng 10 tấn xi măng để xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương. UBND xã Điện Thọ tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu. Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMT xã phát động thi đua trong thời gian đến.
 
Huyền Chi
 

Dù mới được chọn bổ sung vào diện mô hình điểm từ tháng 1.2015 nhưng đến nay xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) đã cơ bản hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ấn tượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Những ngày này, về Điện Thắng Bắc, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe tiếng lách cách của các loại máy móc cùng tiếng chuông báo tan ca, vào ca liên tục ở các nhà máy, xí nghiệp. Bên ngoài, những chiếc xe tải nối đuôi nhau vào ra để chở hàng đi tiêu thụ. Đã 10 năm nay, cùng với việc canh tác vài sào ruộng để đảm bảo nguồn lương thực, bà Trần Thị Phước ở thôn Viêm Tây 3 xin vào làm tại Công ty TNHH Huy Hoàng 1 chuyên sản xuất gạch tuynel. Dù là công việc thời vụ nhưng cũng giúp bà có một khoản thu nhập khá. Bà Phước nói: “Tôi làm việc ở đây chủ yếu là vào mùa nắng, chứ mùa mưa là nghỉ. Lương bình quân hàng tháng hơn 2,5 triệu đồng, nếu có tăng ca thì hơn 3 triệu đồng và luôn được đóng bảo hiểm y tế. Vì vậy, bản thân rất yên tâm khi làm tại doanh nghiệp này”. Bà Nguyễn Thị Tứ - Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng 1 cho biết, đơn vị đã hoạt động từ nhiều năm nay và đang tạo công ăn việc làm cho 100 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Nhân dân thôn Bồ Mưng 1 ra quân làm giao thông nội đồng. Ảnh: VĂN SỰ
Nhân dân thôn Bồ Mưng 1 ra quân làm giao thông nội đồng. Ảnh: VĂN SỰ

Ông Nguyễn Văn Chức - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Bắc cho biết, với lợi thế nằm liền kề Đà Nẵng, Hội An, dọc tuyến quốc lộ 1…, cùng với đó là sự linh hoạt, nhạy bén của chính quyền địa phương trong việc thu hút đầu tư nên lĩnh vực công nghiệp của xã đang phát triển mạnh, trở thành ngành mũi nhọn, chiếm 48% trong cơ cấu kinh tế. Theo ông Chức, hiện toàn xã có 31 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trên các lĩnh vực may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, nước giải khát… giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1 nghìn lao động ở địa phương. Cạnh đó, Điện Thắng Bắc còn có 50 cơ sở tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành nghề như cơ khí, hàn gò, mộc dân dụng. Theo tính toán, đến cuối năm 2015 giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 135 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với năm 2010. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bứt phá đã tạo đà cho ngành thương mại - dịch vụ phát triển sôi động với quy mô, chất lượng và giá trị ngày càng tăng. Đến nay, toàn xã có hơn 250 cơ sở kinh doanh, tập trung ven quốc lộ 1, trung tâm xã, các trục đường chính đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Dự kiến, năm 2015 giá trị của ngành thương mại - dịch vụ đạt khoảng 26 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cách đây 5 năm.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Theo lộ trình đặt ra, Điện Thắng Bắc sẽ hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2018. Song nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và lòng dân đồng thuận nên đến cuối tháng 8.2015 địa phương đã cơ bản hoàn tất 19 tiêu chí. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3,17%, giảm 8,83% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 90%. Hàng năm, có 5/6 thôn đạt thôn văn hóa, hơn 88% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Nhờ linh hoạt trong khâu quy hoạch, tiếp cận nguồn vốn nên 4 năm qua Điện Thắng Bắc đã đầu tư hơn 54 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp 17 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là ngân sách nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ và lồng ghép nhiều kênh vốn. Những ngày này, nhân dân thôn Bồ Mưng 1 hăng hái ra quân tập kết cát sạn, xi măng để đổ bê tông tuyến đường giao thông nội đồng có chiều dài 400m, rộng 3m. Tổng kinh phí đầu tư hơn 302 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 55%, người dân đóng góp 45%. Bà Nguyễn Thị Hiền - cán bộ phụ trách NTM xã Điện Thắng Bắc cho biết, nhờ vận dụng nhiều cơ chế nên 5 năm qua địa phương đã bê tông hóa hơn 5km giao thông nội đồng, chiếm tỷ lệ 85%. Bên cạnh đó, xã đã cơ bản hoàn thiện việc bê tông hóa mạng lưới giao thông nông thôn với tổng chiều dài 21km, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Theo bà Hiền, trong quá trình thi công hệ thống giao thông, toàn xã có hơn 100 hộ dân tự nguyện hiến 30 nghìn mét vuông đất ở, đất vườn, đất ruộng, tương đương số tiền 6 tỷ đồng.

Thời điểm này, Điện Thắng Bắc cũng đang tập trung thi công 3 phòng chức năng của nhà văn hóa xã và khu thể dục - thể thao, dự kiến trong tháng 9.2015 sẽ hoàn thành. Cạnh đó, địa phương còn tiến hành xây mới, nâng cấp tất cả 6 nhà sinh hoạt văn hóa thôn nhằm phục vụ tốt đời sống tinh thần của người dân. Hiện nay, các trường học trên địa bàn xã đã xây dựng khang trang, sạch đẹp và đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, trạm y tế xã cũng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Chức phấn khởi nói: “Chính việc đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông đã tạo được niềm tin để các doanh nghiệp chọn địa phương làm bến đỗ. Điều này đã tạo động lực cho công nghiệp, dịch vụ, thương mại bứt phá đi lên và góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng là tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành này. Đồng thời diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, minh chứng cho một chủ trương hợp lòng dân”.

NGUYỄN SỰ

Chiều ngày 28 tháng 5, đoàn cán bộ xã Cư Pui, huyện Knông Bông, Tỉnh Dăk Lăk do ông Nguyễn Văn Tâm, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dẫn đầu đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm về chương trình xây dựng nông thôn mới tại thị xã Điện Bàn.

 

 Đón tiếp đoàn có ông Lê Thân, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, ông Đặng Hữu Lên, Phó Bí thư thị ủy, ông Cao Thanh Tấn, ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, phó chủ tịch UBND thị ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành thị ủy.

Tại buổi gặp, lãnh đạo thị xã Điện Bàn thông tin một số thành tựu về tình hình kinh tế- văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng của thị xã Điện bàn đạt được trong thời gian qua, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Cư Pui bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự quan tâm, đón tiếp của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của thị xã Điện Bàn và mong muốn lãnh đạo thị xã Điện Bàn tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại địa phương.

Được biết, xã Cư Pui huyện Krông Bông, tỉnh Dăk Lăk là địa phương có nhiều người dân của thị xã Điện bàn đến định cư, lập nghiệp và hiện nay đời sống của bà con đã ổn định.

Dịp này, thị xã Điện Bàn đã trao tặng cho xã Cư Pui số tiền 40 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018749154
Hôm nay
Hôm qua
5836
7709