0235.3867334

Bài viết : Ban CTMT thôn Châu Thuỷ - xã Điện Thọ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

         Trong 5 năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Châu Thủy – xã Điện Thọ đã phối hợp và thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH – ANQP, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

        Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu, Ban công tác Mặt trận thôn đã khuyến khích, động viên nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; giúp nhau về vốn, giống cây trồng, con vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất; xóa nhà tạm dột nát ... Nhờ đó, thôn Châu Thuỷ đã giảm dần hộ nghèo theo từng năm, tăng hộ làm ăn khá giả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Ban Công tác Mặt trận thôn đã tham mưu với chi uỷ, phối hợp với BND thôn phát động và tổ chức tuyên truyền nhân dân nắm bắt và hiểu rõ 10 tiêu chí xây dựng  “thôn NTM  kiểu mẫu”. Với phương châm “nhân dân tự làm”;   “ nhân dân làm với sự hỗ trợ của Nhà nước” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tác động tích cực đến việc huy động nguồn lực, tập trung sức người, sức của giải quyết những vấn đề bức xúc trong cộng đồng như vệ sinh môi trường; cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường làng, ngõ xóm; cải tạo đồng ruộng, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ... mang lại hiệu quả cao. Năm 2020, thôn Châu Thủy tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động nhân dân xây dựng khu dân cư “Nông thôn mới kiểu mẫu”, Ban công tác Mặt trận thôn tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong khu dân cư đã đoàn kết góp sức, góp tiền để giúp đỡ khi có người bị tai nạn rủi ro hay đau ốm. Các đoàn thể đều xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con nhân dân trong Khu dân cư từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người trong thôn hiện nay ước đạt 52 triệu/người/ năm.

        Hằng năm, Ban công tác mặt trận thôn tổ chức tốt công tác đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kịp thời tuyên dương khen thưởng các gia đình văn hóa gương mẫu trong ngày hội Đại đoàn kết 18/11; Thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực thực hiện chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng nâng cao hằng năm đạt trên 95%. Thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” 14 năm liền.  Hằng năm, Ban CTMT thôn đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên 20 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật và tai nạn đột xuất; vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong các lễ hội theo chủ trương của cấp trên, không rải vàng mã khi đưa tang, tổ chức cưới hỏi tiết kiệm. Quan hệ xóm làng gần gũi, thân thiết, tiếp xúc ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mỡ, tình làng nghĩa xóm ngày càng được đoàn kết hơn, con cháu hiếu thảo, học hành tiến bộ, không rơi vào các tệ nạn xã hội.

        Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức ở khu dân cư, các hoạt động vui chơi, giải trí được duy trì tổ chức trong các dịp lễ hội và trong ngày hội Đại đoàn kết cũng như ngày tết cổ truyền được bà con nhân dân tích cực tham gia. Công tác chăm sóc giúp đỡ gia đình chính sách người có công cách mạng, gia đình già cả neo đơn trong những năm qua được thường xuyên quan tâm. Phong trào xã hội hoá giáo dục hằng năm có trên 95% hộ tham gia quỹ khuyến học để duy trì phát thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi các cấp và các cháu đỗ vào các trường Cao đẳng – Đại học, nhằm cổ vũ động viên kịp thời trong việc học tập của các em, từ đó các em tiến bộ, vượt khó vươn lên rõ rệt. Cảnh quang môi trường nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp, 100% hộ nhân dân tham gia rác thải, đường làng ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ. Thôn có tổ hòa giải duy trì hoạt động có hiệu quả, cùng với chính quyền, các ban điều hành tổ đoàn kết, các đoàn thể giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng KDC; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu HĐND các cấp để cử tri phản ảnh những tâm tư nguyện vọng, các bức xúc của mình đến đại biểu HĐND.

          Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực, thực hiện tốt công tác động viên con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thanh niên đến tuổi được khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự đạt 100%, không có thanh niên chống khám, chống lệnh.

          Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã góp phần cùng địa phương xây dựng thành công và giữ vững thôn Nông thôm mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao.

Mi Ni

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018822386
Hôm nay
Hôm qua
5529
7529