0235.3867334

 

 

 

Chiều ngày 30/10/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhằm phối hợp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của các bên.

Đây là hoạt động thực hiện theo chủ trương của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật; Đồng thời tăng cường sự phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã.


Đ/c Ngô Văn Trịnh - UV.BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã

và Đ/c Nguyễn Lương Thành - Viện trưởng Viện KSND ký Quy chế phối hợp

Đến dự Lễ ký kết, có đ/c Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đ/c Trần Úc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã; đ/c Trần Văn Thu - UV.BTV, Chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Ngô Văn Trịnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đ/c Nguyễn Lương Thành - Viện trưởng Viện KSND thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại biểu lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự thị xã cùng tham dự.


Đ/c Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết đ/c Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, mong rằng trong thời gian đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Viện KSND thị xã tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát hoạt động tư pháp; kiểm tra, giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giám sát công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự; phản biện xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                   Trần Hà

  Sáng ngày 28.7, tại hội trường thị ủy Điện Bàn, Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

    Tham dự đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Lê Trí Thanh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Ủy Đoàn Văn Viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Phan Việt Cường, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể ở tỉnh Quảng Nam, đại diện các đồng chí lãnh đạo của thị xã Điện Bàn qua các thời kỳ cùng 299 đại biểu đại diện cho hơn 5.900 đảng viên sinh hoạt tại 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

 

        

    Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn đã thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đại hội lần thứ 21 đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá qua các năm, tổng giá trị toàn nền kinh tế tăng bình quân 15%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ, ước đến cuối năm 2015, giá trị công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ chiếm trên 95%. Các cụm công nghiệp cũng được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư, đến nay, toàn thị xã có 11 cụm công nghiệp với 45 doanh nghiệp đăng ký hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho hơn 3700 lao động. Về Nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 480 tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại mang lại nguồn thu đáng kể; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 3%.

       Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thị xã Điện Bàn khai quyết liệt, đồng bộ. Từ các nguồn vốn lồng ghép khác nhau, Điện Bàn đã tập trung hơn 620 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn.  Đến cuối năm 2014 Điện Bàn là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Nam với 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.           

          

Công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố, kiện toàn. Đảng bộ thị xã cũng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác phát triển Đảng viên mới hằng năm được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 807 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật hằng năm Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. hàng năm có 65% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Hệ thống chính trị được tăng cường củng cố, hoạt động ổn định, và luôn đạt Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu hằng năm dẫn đầu phong trào thi đua được cấp trên khen thưởng.

           Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thị xã Điện Bàn quyết tâm đặt ra 7 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó quyết tâm đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 14-15%, trong đó, CN tăng 13 -14%. Dịch vụ tăng 20 -21%; Nông nghiệp tăng 3 -3,2%. Cơ cấu giá trị sản xuất CN-XD chiếm 70 %; DV chiếm 28 %; Nông nghiệp chiếm 2 %. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 90-93 triệu đồng /người/năm.Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 14-16%. Xây dựng cơ bản hoàn chỉnh 7 phường hiện có; xây dựng 5 xã dọc quốc lộ 1A thành phường; giữ vững và hoàn thành 8 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt chuẩn thị xã nông thôn mới.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 9-10%/năm.Tỷ lệ lao động phi nông nghiêp đến năm 2020 chiếm trên 80%; tỷ lệ lao động được đào tạo 70% trở lên.Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 2 %. Có từ 70-75% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm kết nạp 150-160 đảng viên mới.

         Đến dự và chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận và biểu dương những thành quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện bàn đã gặt hái được trong 5 năm qua, nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Qua đó đồng chí cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng để Điện Bàn cần tập trung thực hiện nhiệm kỳ 2015 -2020

       

      Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

           Sáng 22/7, tập thể Cán bộ nhân viên 4 cơ quan:Đài Truyền thanh -  truyền hình, Trung tâm phát triển CNTM và DV, Phòng y tế, Trạm khuyến nông – khuyến lâm thị xã Điện Bàn đã đến thăm và tổ chức lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Trần Thị Bốn, thôn Lạc Thành Đông, xã Điện Hồng.

Chiều ngày 8/3,/2015 Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Điện Bàn  cùng đông đảo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí thân bằng quyến thuộc đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí danh Trung Chánh, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1927 tại xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, thường trú tại số nhà 115 đường Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn. Là cán bộ lão thành cách mạng. Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đà, nguyên Bí thư Đảng ủy Dân, chính đảng, nguyên Bí thư Huyện ủy Điện Bàn; nguyên Trưởng Ban kinh tế mới định canh, định cư Quảng Nam- Đà Nẵng.

       Ngày 22.12, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Điện Bàn đã tổ chức trọng thể Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 133 bà mẹ (trong đó phong tặng 7 mẹ, truy tặng 126 mẹ) đã có nhiều cống hiến hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay 2.7, Đài Phát thanh - truyền hình (PT-TH) Quảng Nam khai mạc Liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ IV - năm 2014. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Mai Văn Tư - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng ban Tổ chức liên hoan khẳng định: “Mỗi kỳ liên hoan là dịp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động chuyên môn trên lĩnh vực PT-TH”.

(QNO) - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2013), tối 26.7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn.

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018641403
Hôm nay
Hôm qua
6782
7997