0235.3867334

Điện Phước gặp mặt thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Hòa chung trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trước ngày hội tòng quân. Sáng ngày 22/02/2024, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã Điện Phước tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.