0235.3867334

HỘI CỰU CAND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN HOÀN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP 11 CHI HỘI CƠ SỞ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Điện Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Chương trình công tác Hội năm 2024, Hội Cựu CAND thị xã Điện Bàn đã đẩy mạnh việc thành lập các Chi hội cơ sở tại các xã, phường. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Cựu CAND thị xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức "điểm" tại Chi hội Vĩnh Điện – Điện Phương và sau đó nhân rộng ra toàn thị xã.

 

Trong thời gian ngắn, từ ngày 22/3 đến ngày 05/4/2024, Hội Cựu CAND thị xã đã hoàn thành việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập tại 11/11 Chi hội cơ sở, gồm:

- Chi hội Cựu CAND Điện An – Điện Phước có 12 đồng chí; đồng chí Trà Xuân Thanh là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Ngô Công Tri là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Dương có 08 đồng chí; đồng chí Cù Châu là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Nguyễn Văn Ngọt là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Hòa có 05 đồng chí; đồng chí Lê Trung Đề là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Nguyễn Dưỡng là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Nam Bắc có 14 đồng chí; đồng chí Trần Thị Hòa là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Phạm Đức Tầm là Chi hội phó lâm thời.

- Chi hội Cựu CAND Vĩnh Điện – Điện Phương có 15 đồng chí; đồng chí Ngô Quốc Linh là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Lê Thị Sinh là Chi hội phó lâm thời.

 

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Nam Trung – Điện Nam Đông có 05 đồng chí; đồng chí Huỳnh Hải là Chi hội trưởng lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Ngọc có 05 đồng chí; đồng chí Hoàng Bá Long là Chi hội trưởng lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Thọ có 09 đồng chí; đồng chí Trần Chánh Bộ là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Phan Hồng Hải là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Hồng có 07 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Hùng là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Trần Thị Thảo là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Tiến có 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Đoàn Thanh Bình là Chi hội phó lâm thời.

 

- Chi hội Cựu CAND Điện Thắng (Bắc – Trung – Nam) có 12 đồng chí; đồng chí Hà Cư là Chi hội trưởng lâm thời, đồng chí Võ Thanh Dũng là Chi hội phó lâm thời.

 

Trong thời đến, Ban Thường vụ Hội Cựu CAND thị xã sẽ tiếp tục hướng dẫn các Chị hội củng cố tổ chức, thu hút hội viên, tiến tới tổ chức Đại hội Chi hội cơ sở lần thứ nhất.

Việc sớm thành lập và đưa các Chi hội cơ sở vào hoạt động sẽ tạo khí thế sôi nổi, đưa hoạt động của các Chi hội nói riêng và Hội Cựu CAND thị xã Điện Bàn nói chung đi vào nề nếp, góp phần đoàn kết, quy tụ toàn thể hội viên, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt vai trò hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn cơ sở./.

Đặng Văn Lộc

 

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018865078
Hôm nay
Hôm qua
6242
8320