0235.3867334

Ban dân vận thị uỷ Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng ngày 10/01, Ban Dân vận Thị ủy Điện Bàn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2024.

 Tham dự hội nghị, về phía tỉnh, có đ/c Lê Quang Quỳnh - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; đ/c Ngô Thị Thu Loan - Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội tổng hợp. Tại thị xã, có đ/c Trần Hải Vân - PBT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Nguyễn Xuân Hà – UV.BTV,  Phó Chủ tịch UBND thị xã; đ/c Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã. Ngoài ra, còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể thị xã.

 

       

 Trong năm 2023, công tác Dân vận của thị xã đạt nhiều kết quả. Phối hợp với UBMTTQVN thị xã triển khai các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023"; vận động Quỹ "Vì người nghèo";... Năm 2023, toàn thị xã đã đăng ký xây dựng được 52 mô hình “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ban Dân vận Thị ủy tổ chức khảo sát 28 mô hình tiêu biểu.

 

       Năm qua, đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy và UBND thị xã, Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã; trong đó, chú trọng công tác phối hợp trong đối thoại người đứng đầu chính quyền đối với việc giải phóng mặt bằng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác… Khối Dân vận Đảng ủy xã, phường đã phối hợp và tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác dân vận bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: Toạ đàm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dân vận cơ sở; phát động mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và mô hình “Nhà nhà lắp đặt camera an ninh”,...

       Hội nghị cũng đã thảo luận và triển khai công tác Dân vận và nhiệm vụ phối hợp năm 2024, trong đó tập trung: Tham mưu quán triệt, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân vận; tham mưu sơ kết tổng kết các văn bản của Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy với UBND, Ban chỉ huy Quân sự và Công an thị xã;...

 

       

 Tại hội nghị, 04 cá nhân được tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận; Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Ban Dân vận Thị ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể hoàn thành tốt công tác tôn giáo và mô hình “Dân vận khéo” năm 2023; UBND thị xã khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân vận năm 2023.

 

                                                                     Thu Hằng 

 

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018639646
Hôm nay
Hôm qua
5025
8342