0235.3867334

Bài viết: Phong trào Thi đua quyết thắng thúc đẩy Lực lượng vũ trang thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; những năm qua Thị ủy, UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang thị xã quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc.

         Thế trận quốc phòng được củng cố vững chắc, thu hồi đất và đầu tư kinh phí trên 6 tỷ đồng xây dựng cơ bản các hạng mục căn cứ chiến đấu mô phỏng, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang thị xã; luôn quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng chính quy, bảo đảm nơi ăn, ở, nhà kho cho lực lượng vũ trang thị xã với kinh phí trên 19 tỷ đồng.

         Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được mở rộng đến nhiều đối tượng với nội dung, hình thức phù hợp và đúng kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua đã tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2: 06 đồng ; đối tượng 3: 38 đồng chí; đối tượng 4: 1.075 đồng chí; tổ chức học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho 6.848 học sinh, sinh viên. Việc kiểm tra thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

         Trong công tác xây dựng LLVT địa phương, đã tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, hợp lý, tổ chức biên chế đúng quy định cấp trên; không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu, khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, cùng các lực lượng kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững ANCT-TTATXH địa bàn. Hằng năm tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu; chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao.

         Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên sát với yêu cầu xây dựng tiềm lực về QP-AN trong KVPT thị xã, phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương. Lực lượng DBĐV của thị xã được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng huy động khi có tình huống. Từ năm 2019 đến nay, toàn thị xã đã kết nạp được 21 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong QNDB lên 6,96%, tăng 1,2% so với năm 2019.

        Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng“vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng và độ tin cậy từng bước được nâng lên, tổ chức biên chế đúng quy định. Tổng số DQTV của toàn thị xã: 1855 đồng chí.

         Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức. Đảng ủy quân sự thị xã đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị LLVT thị xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo có tính khả thi cao.

         Phong trào thi đua“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực to lớn thúc đẩy công tác bảo đảm Hậu cần của LLVT thị xã từng bước phát triển. Thông qua các phong trào cụ thể: “xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “đơn vị quân y 5 tốt”, “đơn vị quản lý tài chính tốt”, “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’... đã tạo ra động lực thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vào tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu ổn định, đưa vào ăn thêm thường xuyên và đầu tư sửa chữa doanh trại, kho tàng, mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu làm việc, học tập, sinh hoạt, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ thiết thực đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

         Có thể khẳng định, 5 năm qua, trên địa bàn thị xã, phong trào Thi đua quyết thắng đã góp phần thúc đẩy Lực lượng vũ trang thị xã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.Thực tiễn cho thấy khi công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước được đổi mới, có nội dung và biện pháp tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; phù hợp với nhu cầu nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ thì thi đua mới thực sự là động lực to lớn thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. 

Thu Hằng

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập:
018865115
Hôm nay
Hôm qua
6279
7978